Dnešnou 1.adventnou nedeľou začal nový liturgický rok (cyklus B). Obdobie prípravy na narodenie Pána je aj tento rok výzvou kajúcne a zodpovedne prehodnotiť svoj život a zmeniť ho k lepšiemu. Vyzývajú nás k tomu aj naši otcovia biskupi, ktorí nám adresovali na 1. adventnú nedeľu pastiersky list, v ktorom  okrem iného píšu:

„Božia výzva k bdelosti je výzvou na naše obrátenie. Je apelom na svedomie, aby sme sa v každom okamihu života usilovali žiť podľa evanjelia, a nie podľa sveta. Naše duchovné obrátenie je spojené s radostným očakávaním dobrého Pána. V druhom čítaní z Listu Korinťanom apoštol Pavol pripomína, čo má Boh pripravené pre tých, ktorí ho nasledujú: budú obohatení milosťou poznania Pána; a tiež dostanú silu vytrvať bez úhony až do konca (porovnaj. 1 Kor 1, 5-8).“

Aj my chceme prežiť tento advent v bdelosti, a preto organizujeme v našej škole 1.Mikulášsky misíjny jarmok, ktorého výťažok pôjde na misie. V piatok 8.12. máme sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý zasvätíme spoločnou sv. omšou o 9.00h (1. stupeň o 8.00h vo svojej kaplnke na B92). V stredu 20.12. sa chceme duchovne obnoviť 2. celoškolskou adoráciou a na prázdniny sa rozídeme spoločnou vianočnou akadémiou.

Tešíme sa na tohtoročný advent!