Nasledujúci piatok 19.3.2021, v deň liturgickej slávnosti sv. Jozefa, ktorého rok teraz v cirkvi slávime, vás všetkých srdečne pozývame na našu v poradí už 5. krížovú cestu, ktorú sa budeme modliť online prostredníctvom platformy MS Teams (Tím CSŠ Vranov) od 14.30h. Bude to krížová cesta, ktorú skomponoval práve pre pôstne obdobie 2021 v Roku sv. Jozefa rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. Tešíme sa na Vás.