Popoludnie 3. júnovej nedele patrilo už tradične našim rodinám. Spolu sme sa stretli v krásnom prostredí Slanských vrchov – v penzióne Kondor v Zámutove. Po úvodnom privítaní našim pánom riaditeľom Róbertom Majzlíkom sa predstavili naše deti s folklórnym programom, ktorý pripravoval Ing. Martin Ťasko počas školského roka v rámci folklórneho krúžku. Po ňom sa o zábavu postaralo divadlo Oskar. Zahrali rozprávku O troch grošoch v modernom podaní.

Po kultúrnom vyžití sme dopriali energiu aj nášmu telu v podobe vynikajúceho guľášu. Nechýbali ani športové súťaže a to, že nám bolo super, svedčia aj priložené fotografie 😉.