Celoročný projekt s názvom Božie dielka je rozdelený do štyroch súťažných kôl podľa ročných období. Každé kolo bude vyhodnotené osobitne, víťazi, ktorí pošlú najoriginálnejšiu alebo  najzaujímavejšiu fotku, získajú  zaujímavé ceny. Fotiť môžete všetko, čo Vám učaruje, čo Vás v prírode osloví, čo vyjadruje krásu Božieho diela. V týchto dňoch už môžete na adresu boziedielka@gmail.com posielať fotky s jesennou tematikou. Postupne budú  súťažné fotky uverejňované. Zároveň je každé kolo doplnené o súťaž, ktorej víťaz bude vyhodnotený osobitne. V jesennom kole sa súťaží o najkrajší zemiak. Môžete ho odfotiť  alebo ho rovno prineste do školy na ukážku. Prajeme Vám veľa entuziazmu, veď  všade okolo nás je toľko krásnych Božích dielok, stačí chodiť s otvorenými očami…(a pripraveným foťákom).

A ešte jedna dôležitá vec, každú fotku, ktorú do súťaže zašlete musíte pomenovať a uviesť kto ju zhotovil.

PaedDr. Kľučárová Lýdia