Na zamyslenie…

  • „Láska svätého opáta Bernarda k Panne Márii, ktorú nazýval „Hviezdou Morskou“, nech inšpiruje život každého kresťana: naučme sa vidieť a volať Máriu, aby sme nepodľahli pokušeniu e vedeli žiť z ovocia milostí darovaným nám jej synom Ježišom“. (Pápež František, generálna audiencia 20. 8. 2018)
 
 

Národný projekt POP 3

 
 

Novinky ZŠ

 
 
 
 

Nadchádzajúce udalosti

Partnerské školy CSŠ