19.6.2020

18.6.2020

A- čítanie s porozumením – učebnica strana 16,17,18/ cvičenia 1 až 5

odpovede

B – naučiť sa slovnú zásobu z tohto článku + predložkové väzby

16.6.2020

A – čítanie s porozumením – pracovný zošit strana 8 a 9/ všetky cvičenia

B – opakovanie slovnej zásoby – prosím zopakujte si slovnú zásobu z 1. lekcie, pretože v piatok bude na to zamerané testovanie Socrative.

12.6.2020

A – opakovanie lekcie – učebnica strana 15/ všetky cvičenia – odpovede

B – pracovný zošit – strana 5 a 7/ všetky cvičenia

9.6.2020

A – vrámci opakovania gramatických časov si prosím skúste spraviť tento online test

B – opakovanie gr. časov – pracovný zošit strana 5/ všetky cvičenia

5.6.2020

A – vedľajšie vety „účelové“ (purpose and result)

Dnešnou témou je zopakovať si a upevniť možnosti tvorenia vedľajších viet vyjadrujúcich účel, teda to, čo v slovenčine najčastejšie vyjadrujeme pomocou spojky „aby“.

Video na vysvetlenie

Vysvetlenie so/such… that

Video č. 2

Vysvetlenie s cvičeniami

Úlohy na precvičenie: úloha 1, úloha 2, úloha 3, úloha 4

4.6.2020

A – čítanie s porozumením – učebnica strana 10,11/ 1 až 5

B – slovná zásoba – doplnenie – učebnica strana 134/ „qualities of a hero“ – vypracovať cvičenia a naučiť sa slovnú zásobu – odpovede k cvičeniam

C – opakovanie – pracovný zošit strana 4/všetky cvičenia

2.6.2020

A – počúvanie s porozumením – učebnica strana 9/ všetky cvičenia

B – rozdiel medzi past perfect simple a continuous

Video vysvetlenie používania týchto dvoch časov

Precvičovanie časov: úloha 1, úloha 2, úloha 3,

Úloha 4: tento text obsahuje istý počet gramatických chýb, ktoré súvisia s past perfect časmi. Vaša úloha je určiť počet chýb a napísať mi počet ako aj to, kde ste ich našli. (do štvrtka 4.6.2020). Úloha nebude hodnotená, preto prosím o úprimnosť a čestnosť pri jej vypracovaní. Cieľom je zistiť, či ste to pochopili alebo nie, nie hodnotiť prácu jedného/jednej z vás, ktorý(á) to vypracuje za vás.

I have never really thought about sibling differences until my own children were born. When we had our first child, my husband and I have lived in Chicago for just a few months. We have not made many friends yet, so we spent all our time with our child. Baby Gilbert was happy to be the center of attention. He depended on us for everything.
By the time our second son, Chase, was born, we have developed a community of friends and a busier social life. We frequently visited friends and left the children at home with a babysitter. As a result of our busy schedules, Chase was more independent. One day I had just been hanging up the phone, when Chase came into the room. Chase picked up the phone and started talking into it. I thought he was pretending, but I was wrong. He
had been figuring out how to use the phone!
When my husband came home, he was tired because he worked all day. When I told him about Chase’s phone conversation, though, he became very excited. Gilbert has never used the phone as a child. At first, we were surprised that Chase was so different from Gilbert. Then we realized that because of our busy lifestyles, Chase had learned to be independent.

29.5.2020

A – počúvanie s porozumením – učebnica strana 8/ cvičenia 1 až 4

B – slovná zásoba – slová s predponou self – učebnica strana 8/ cvičenie 5

C – doplnenie slovnej zásoby – osvojiť si ďalšie výrazy s predponou self z tejto stránky (všetky 3 tabuľky)

Odpovede na cvičenia z učebnice

28.5.2020

A – slovná zásoba – učebnica str. 6/ cvičenia 7,8,9 + strana 134 – ľavý stĺpec

na doplnenie a zopakovanie slovnej zásoby – pracovný zošit str. 4 – všetky cvičenia

B – používanie gramatických časov – učebnica – str. 6 a 7/cvičenia 1 až 5

odpovede k cvičeniam z učebnice

26.5.2020

Začíname novú učebnicu, preto si prosím stiahnite učebnicu aj pracovný zošit z tejto adresy. Nahrávky nájdete tu.

A – „na zahriatie“ – počúvanie s porozumením o prázdninách – cvičenie 1, cvičenie 2

B – čítanie s porozumením – učebnica strana 4 a 5, cvičenia 1 až 5 (odpovede k cvičeniam)

19.5.2020

Všeobecný test znalosti ANJ

Dnes si vyskúšame ako nám ide všeobecné porozumenie z ANJ, a to formou čítania a počúvania s porozumením na úrovni B2, keďže pomaly sa nám blíži koniec šk. roka a zároveň postup do ďalšieho „levelu“ 🙂

Časovo je to síce na takmer 2 vyučovacie hodiny, ale pre vás to je úloha v podstate na celý tento týždeň, pretože vo štvrtok je prikázaný sviatok. V piatok 22.5. potom bude opakovanie slovnej zásoby lekcie č. 10 pomocou aplikácie Socrative, preto si v priebehu týždňa tieto slovíčka prosím zopakujte.

Čítanie s porozumením: zadanie s úlohami / odpovede

Počúvanie s porozumením: zadanie s úlohami / nahrávky: úloha č. 1, úloha č. 2, úloha č. 3, / odpovede

15.5.2020

Write a review of Burning man festival of approxiamtely 200 words.

In your review focus on the following points:

·        Paragraph 1: provide basic information about the festival (what, when, where, why, who)

·        Paragraph 2: Describe what you liked about the festival – be creative and imagine facts although not being true.

·      Paragraph 3: Describe what you did not like about the festival – be creative and imagine facts although not being true.

·      Paragraph 4: Summarize your view of the event and say whether you would recommend it or not (based on the facts you wrote about in previous paragraphs).

Na napísanie slohu budete mať čas 90 minút, presný čas práce 13:00 – 14:30. Napísaný sloh mi obratom zašlite mailom maximálne do 14:45 ako formátovateľný text s jasne rozlíšiteľnými odstavcami.

14.5.2020

Štúdium podkladov k napísaniu „správy z festivalu“.

V piatok 15.5.2020 v budete mať za úlohu napísať slohovú prácu – A review of an event. V rámci hodiny ANJ bude zadaná úloha na napísanie slohu. Na napísanie slohu budete mať čas 90 minút, presný čas práce 13:00 – 14:30. Napísaný sloh mi ešte v ten deň obratom zašlete mailom. Ak by niekto v tom čase z nejakých objektívnych príčin nemohol (spánok sa neráta), informujte ma prosím vopred.

Téma slohu sa bude točiť okolo podujatia Burning man, preto si prosím v rámci zajtrajšej hodiny naštudujte materiály o tomto festivale. Odporúčam oficiálnu stránku ako aj toto video. Aj keď tam asi ešte nikto nebol, budeme sa tváriť, že áno a necháme pracovať svoju tvorivosť.

Presné znenie témy zverejním v piatok pár minút pred 13:00. Vopred upozorňujem, že to má byť výlučne vaša práca, nie prekopírovaný text z iných stránok resp. preložené z prekladača. Všetky takto podozrivé vety budem automaticky považovať za nekalú činnosť.

Slohy poprosím zaslať na môj mail ako prílohy v dokumentoch typu Word, alebo v takej forme, aby bolo jasne vidieť členenie textu na odstavce, pretože toto je jedno z kritérií hodnotenia. Nie PDF!

12.5.2020

A – písanie recenzie – festival – učebnica str. 128-129/cvičenia 1 až 5 (odpovede)

B – pracovný zošiť – opakovanie lekcie: strany 79 až 81 (všetky cvičenia)

7.5.2020

A – vysvetlenie používania so a suchvideo

B – precvičenie tejto gr. väzby – cv. 1, cv. 2, cv. 3 (všetky tri cvičenia na stránke!),

C – samostatná práca na cvičeniach zo strán 132 a 133 (mimo cvičenia č. 7)

Odpovede k cvičeniam:

5.5.2020

A – menné vety (nominal alebo noun clauses) vysvetlenie – pre pochopenie učiva o týchto vetách je potrebné, aby ste si zopakovali význam a používanie prívlastkových viet, tzv. relative clauses, pretože tieto vety vyzerajú v rámci súvetia takmer totožne, ale plnia úplne inú funkciu.

Vysvetlenie problematiky – úvod + that clause, vety s wh-zámenami, rozdiel medzi RC a NC

B – online practice (cv. 1, cv. 2, cv. 3, cv. 4, cv. 5)

30.4.2020

A – testovanie Socrative z učiva o determinantoch – čas 9:30-10:00 – prosím zvyšok triedy, aby zobudili Kika P. pred testovaním (dostatočne včas). Ďakujem.

Vydavateľstvo Oxford sprístupnilo audio nahrávky k učebniciam Insight – prosím, aby si ich každý stiahol, nakoľko od tohto dňa ich už nebudem zverejňovať ja. Nájdete ich TU.

B – čítanie s porozumením – zadanie aj úlohy nájdete na stránke British Council

C – počúvanie s porozumením – video aj s cvičením TU.

28.4.2020

A – čítanie s porozumením – pracovný zošit str. 80-81/ všetky cvičenia

B – opakovanie gr. členov a ostatných determinantov (cv. 1, cv. 2, cv. 3 – dokument obsahuje podrobné vysvetlenie používania gr. členov v ANJ + cvičenie na 3. strane s podrobným vysvetlením použitia jednotlivých členov. )

24.4.2020

A – detrminanty – vysvetlenie (video 1, video 2)

To bol všeobecný úvod do problematiky. Keďže sme jednotlive podskupiny determinantov preberali samostatne, nemali by ste mať problém vypracovať k ním cvičenia. Ak by niečo nešlo, ozvite sa.

B – online practice – articles 1, articles 2

much/many some/any/no, some/any, few/little

23.4.2020

A – počúvanie s porozumením – pracujeme v učebnici strany 123 až 125 (všetky cvičenia zaradom)

B – čítanie s porozumením – učebnica – str. 126-127 (cvičenia 1 až 4)

Odpovede k cvičeniam

Nahrávky: 2.24, 2.25, 2.26, 2.27

21.4.2020

Keďže včera prebiehalo testovanie (v iný deň ako je pôvodne v rozvrhu), tak dnešná hodina bude tvoriť len zvyšok času vyhradeného pre vyučovaciu hodinu.

Zároveň pre uľahčenie práce vám posielam strany z SB a WB z celej 10. lekcie, t.j. už ich nebudem samostatne uverejňovať na stiahnutie pri jednotlivých zadaniach. Stiahnite si ju prosím teraz celú a postupne z nej pracujte.

Pracovný zošit – strana 76 a 77 (všetky cvičenia)

Students book – U10 Workbook U10 Workbook U10- KEY

17.4.2020

A- slovná zásoba – frázy s „and“ – Pracujeme v učebnici na strane 121. Naučiť sa tieto slovné spojenia a k tomu poprosím vypracovať cvičenia 7 až 8 zo strany 121.

B- participle clauses – pozrite si tieto videa s vysvetlením celej problematiky: video 1, video 2

C- vypracujeme cvičenia z učebnice zo strany 122 (odpovede k cvičeniam)

D úlohy na precvičenie: 1, 2, 3,

16.4.2020

Dnes začneme novú lekciu, ale kedže nám ostala ešte jedna vec, tak to píšem hneď na začiatok. V pondelok (20.4) v čase 9:30 až 10:00 bude testovanie Socrative zamerané výlučne na slovnú zásobu z lekcie č. 9. Prosím, aby si každý upravil program dňa tak, aby sa tohto testovania mohol zúčastniť.

A- posluch s porozumením na tému umenie. Prosim o vypracovanie týchto dvoch posluchových (cvičenie 1, cvičenie 2) cvičení na tému umenie z produkcie British Council

B – čítanie s porozumením a slovná zásoba. Pracujeme v učebnici na strane 120-121. Úloha spočíva v prečítaní si článku, spracovaniu neznámej slovnej zásoby a k tomu poprosím vypracovať cvičenia 1 až 6 zo strany 120-121.

Na doplnenie slovnej zásoby prosím spracovať stranu 143 v učebnici (všetky cvičenia) a osvojiť si predmetné slovné spojenia.

Odpovede k cvičeniam

3.4.2020

V čase pred Veľkým týždňom budeme už len opakovať a konsolidovať prebraté učivo. Preto vás poprosím spracovať všetky cvičenia z učebnice zo strany 118 a 119. K tomu poprosím čítanie s porozumením z PZ, strany 72 a 73 (cvičenia 1 až 6).

Odpovede SB / Odpovede WB

Na víkend ostáva opakovanie celej lekcie s dôrazom na slovnú zásobu, nakoľko toto bude predmetom 3. testovania prostredníctvom aplikácie Socrative.

2.4.2020

Včera bol „1. apríl“ v angličtine známy ako „Fool’s Day“, tak niektoré dnešné aktivity budú zamerané na tento sviatok.

A – Na začiatok krátke video na pobavenie a uvedomenie si dôležitosti štúdia cudzích jazykov… Videoaktivita sa nachádza na tejto stránke. Príjemnú zábavu 🙂

B – druhá úloha je čítanie s porozumením. Zadanie, text, úlohy ako aj odpovede – všetko nájdete v tomto dokumente.

C- slohový útvar – esej pre a proti

Na vysvetlenie aj ako zdroj potrebných fráz odporúčam toto video:

K tomu krátke vysvetlenie používanie „it“ a „there“

Alebo aj v tejto „textovej“ podobe a jednoduché cvičenie na precvičenie si tvorenia týchto viet.

D- cvičenia z učebnice – strany 116 – 117. Odpovede.

Domáca úloha do utorka 7. apríla 2020.

Napísať argumentačnú esej (pre a proti) v rozsahu 180-200 slov na tému „The advantages and disadvantages of distant learning

Slohy poprosím zaslať na môj mail ako prílohy v dokumentoch typu Word, alebo v takej forme, aby bolo jasne vidieť členenie textu na odstavce. Nie PDF!

31/03/20

Kedže dnes máte na 30 minút naplánované testovanie cez Socrative, tak zvyšok hodiny bude tvoriť len pár cvičení na vyplnenie zvyšného času.

Dve dnešné úlohy sú interaktívne video cvičenia na zopakovanie relative clauses. (Vo vidách sú vety, do ktorých musíte doplniť správny slova tak a iné úlohy, aby sa prehrávanie posunulo ďalej.) Cvičenia sa otvoria po kliknutí na nasledujúce odkazy:

https://en.islcollective.com/video-lessons/relative-pronouns

https://en.islcollective.com/video-lessons/relative-pronouns-1

27/03/20

Na zahriatie 🙂 – pozrite si krátke video zo série TED lessons a následne k nemu vypracujte 4 otázky na porozumenie. (Aby sa vám otvorilo okno s otázkami, musíte pravo kliknúť na veľké slovo THINK)

Opakovanie používania D-RC a ND-RCpracovný zošit str. 71

Odpovede k PZ.

Cvičenia na precvičovanie RC

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Relative_clauses/Relative_Clauses_ru31467dl

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Relative_clauses/Relative_clauses_zb33655df

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Relative_clauses/Non-defining_relative_clause_yr34617ml

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Relative_clauses/Relative_Clauses_ca24067yq

V utorok (31.3.) bude druhé testovanie cez Socrative. Aby nikto nezaspal poprípade ešte nemal uvarené špagety, tak to bude od 9:30 do 10:00. Formát testu bude rovnaký. A opäť bude v niektorých otázkach viacero správnych odpovedí!!!

26/03/20

Počúvanie s porozumením/dialogizácia + non-defining relative clauses

Samostatná práca – učebnica – str. 113(cv. 7 až 10), str. 114(cv. 1 až 4) 115/(cv. 6, 7, 8) (nahrávky k cvičeniam, 2.21, 2.22, 2.23)

Nakoľko strana 115 obsahuje nové učivo, odporúčam ju vypracovať až po týchto cvičenia a vysvetlení podstaty non-defining relative clauses.

Odpovede k cvičeniam

Slovné vysvetlenie a zhrnutie rozdielov medzi defining a non-defining RC

Cvičenia na pochopenie rozdielov medzi D-RC a ND-RC

https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/defining-and-non-defining-relative-clauses-intermediate

https://www.examenglish.com/grammar/ND_relative_clauses.htm

https://www.e-grammar.org/relative-clauses/test2-exercise3/

Domáca úloha na víkend: strana v učebnici 113/cv. 11 – každý si pripraví improvizovaný dialóg podľa zadania v cv. 11. Keďže sme však povinní zdržiavať sa vzájomných stretnutí, tak tento dialóg poprosím nahlas prečítať (za obidve osoby v dialógu), nahrať prostredníctvom mobilného telefónu a poslať mne na mail ako prílohu: mojekrstnemeno.priezvisko@gmail.com

Domáca úloha bude hodnotená známkou z ústnej odpovede s polovičnou váhou.

Termín na odoslanie je nedeľa 29.03.2020 – 20:00 hod.

Utorok: 24/03/20

Počúvanie s porozumením + upevňovanie učiva o defining relative clauses

Samostatná práca – učebnica – str. 112/ cv. 1 až 5 (nahrávka k cvičeniu)

Precvičovanie gramatiky: pracovný zošit, str. 69 (všetky cvičenia)

Odpovede k cvičeniam

Zvyšná časť hodiny bude venovaná overenie vedomostí z učiva  defining relative clause  prostredníctvom Socrative v čase 13:00 – 13:20

Každý sa prosím prihlási prostredníctvom svojho priezviska

Room name“ pre aplikáciu je: MAJZLIK

V rámci tejto lekcie budú celkovo 3 testovania prostredníctvom aplikácie Socrative, z nich sa následne spraví percentuálny priemer a podľa toho sa vám zapíše známka z preberanej gramatiky z lekcie.

Piatok: 20/03/20

Upevňovanie učiva o defining relative clauses

Samostatná práca – učebnica – str. 111/ cv. 5,6,7 (nahrávka k cvičeniu)

Doplnenie učiva:

Combine using relative pronouns:

An example is given below.

The boy solved the puzzle. He was praised by the teacher.
We can combine these two clauses using a relative pronoun.

The boy who solved the puzzle was praised by the teacher.
Combine the following pairs of sentences using a relative pronoun.

 1. The parcel reached me this morning. My brother sent it.
 2. This is the house. Jack built it.
 3. The boy didn’t do his homework. The teacher punished him.
 4. He tells lies. He deserves to be punished.
 5. I know a man. He wears a prosthetic leg.
 6. Bring me the file. The file is on the table.
 7. We met a girl. The girl had lost her way.
 8. I saw a soldier. He had lost an arm.
 9. Once upon a time there lived a giant. The giant was very powerful and cruel.
 10. The dog bit the burglar. He was trying to break into the house.

A ešte toto cvičenie (odpovede sú dole pod cvičením na stránke cvičenia) – https://www.englishgrammar.org/joining-sentences-relative-pronoun/

Odpovede k cvičeniam

Domáca úloha na víkend: pracovný zošit, str. 68 (všetky cvičenia)

Štvrtok: 19/03/20 – 2 vyučovacie hodiny

Nové učivo: rozvoj čítania s porozumení + „defining relative clauses“

1. vyučovacia hodina

A –          Čítanie s porozumením – vypracovať cvičenie 1 až 6 z učebnice (SB) – str. 108 – 109

Aktuálne strany z učebnice (SB)

 • Osvojiť si preberanú slovnú zásobu
  s dôrazom na frázové slovesá

2. vyučovacia hodina

A –          Učebnica (SB) – str. 110 – prečítať
text „Maggie and Tessa“ – vypracovať cvičenia z tej istej strany (cv.
1,2,3)

B –          vysvetlenie gramatiky – podrobné: https://youtu.be/mTwQz1e0Fgs  alebo skrátené  https://youtu.be/ASlCTRjHB7Y?t=89

C –          na precvičenie preberanej gramatiky
spraviť tieto 2 jednoduché cvičenia:

https://www.examenglish.com/grammar/d_relative_clauses.htm

https://elt.oup.com/student/solutions/int/grammar/grammar_03_012e?cc=sk&selLanguage=sk

Kľúč správny odpovedí k jednotlivým cvičeniam